Prof. Dr.
Murat ÖZER
Dekan Vekili

     

   Günümüzün gereksinimlerini dikkate alarak kendini sürekli olarak yenileyen Fen-Edebiyat Fakültesi, insanın, dünyayı anlamlı kılan, kültürü oluşturan bir varlık olduğu gerçeğine dayalı olarak örgütlenmiştir. Temel bilim alanlarını içeren, 1982-83 akademik yılından bu yana seçkin kadrosuyla bilgi dünyasına ulusal ve uluslararası düzeyde katkı sağlayan Fakültemiz, eğitimde, araştırmada ve topluma hizmette kuramla uygulamanın birlikteliğini her şeyin üstünde tutmaktadır.

      Eğitim-Öğretim etkinliklerini sadece kendi öğrencileriyle sınırlamayan, Üniversitemizin diğer fakültelerine ve lisansüstü çalışmaların sürdürüldüğü Enstitülerimize, Araştırma ve Uygulama Merkezlerimize “işbirliği etiği” anlayışıyla hizmet veren Fen-Edebiyat Fakültesi, halka yönelik eğitim çalışmalarıyla da her zaman dikkati çekmektedir. Farklı düzeylerdeki eğitim kurumlarıyla, uluslararası bilgi topluluklarıyla, kamu kurumlarıyla, yerel yönetimlerle, sivil toplum kuruluşlarıyla ve özel sektörle deneyimlerini paylaşan Fakültemiz, öğrencilerini bilgi ve iş dünyasıyla tanıştırma konusunda son derece duyarlı ve öngörülü davranmaktadır.  

  Bologna Süreci kapsamında üniversitelerin sivil toplum kuruluşu olarak kabul edilen Öğrenci Kulüplerine/Topluluklarına büyük önem veren Fakültemiz, tüm öğrencilerin, ulusal ve uluslararası düzeyde yapılan bilimsel ve sosyal etkinliklere katılımlarını teşvik etmektedir. Uluslararası işbirliklerini sürekli olarak geliştiren, Fakülte içi ve Fakülteler arası Çift Anadal ve Yandal programlarının yanı sıra, Erasmus ve Farabi değişim programlarıyla öğrencilerine  yeni ufuklar açan, bu yollarla öğrencilerinin eğitim alma hakkını en üst boyutta koruyan ve geliştiren; uygulamaya ve girişimciliğe verdiği önemle, iş arayan değil, aranan nitelikli kişiler yetiştiren Fakültemiz, mezunlarıyla övünmekte, onlarla her zaman güçlü bir iletişim içinde bulunmaktadır.             

 

ETKİNLİKLERTüm Etkinlikler