Prof. Dr.
Ulvi AVCIATA
Dekan

           

    Fen-Edebiyat fakültelerinin kuruluş amacı temel bilimler alanında çeşitli bilimsel araştırmalar yapmak, yeni bilgiler üretmek, konusuyla ilgili alanlarda bilim adamı ve araştırmacı yetiştirmektir. Bu işlevi itibariyle de bir üniversitenin vazgeçilmez fakültesidir.

      Fen- Edebiyat fakültelerinin bu kadar önemli işlevi olmakla birlikte, ortaöğretimdeki kaliteli ve alanında yetişmiş öğretmen ihtiyacının ortaya çıkması üzerine alan öğretmeni yetiştirmeye de yönelmiş, öğretmen yetiştirmeyi görevlerinden biri olarak kabul etmiştir. Fen-Edebiyat fakülteleri; öğrencilerin genel kültür düzeylerini artırır, öğrencilerin sorgulama, analiz etme, eleştirel düşünme ve karar verme gibi üst düzey düşünme becerilerini geliştirir; öğrencilerin sağlam alan bilgisi elde etmelerini sağlar. İyi bir mühendis olmanın temel faktörü iyi bir temel bilim alt yapısına sahip olmaktan geçer. Mühendislik eğitiminin sağlıklı temeller üzerine oturması iyi bir temel bilgi eğitimi ve öğretiminden geçer. Bütün dünya üniversitelerinde Temel bilgi  eğitimine çok büyük önem verilmekte ve üzerinde hassasiyetle durulmaktadır.

 

ETKİNLİKLERTüm Etkinlikler