PERSONEL
İdari Personel

                                                                  

DEKANLIK

 

  Adı- Soyadı Görevi E-Posta Dahili Tel. No.

   Filiz MAYAKON     

Fakülte Sekreteri

fmayakon@yildiz.edu.tr

41 03

   Selma DOMAÇ 

Dekan Sekreteri 

selmadomac@hotmail.com

41 04

   Tuba ERDEN

Dekan Sekreteri 

terden@yildiz.edu.tr

41 00

   Gülay AKÇAY  

Yazı İşleri 

gakcay@yildiz.edu.tr 

 41 21

   İlkay YILDIZ

Yazı İşleri 

ilyildiz@yildiz.edu.tr

 41 41

 

 

 

41 12

   Cihat ÇİÇEK

Yazı İşleri

cihatcck@yildiz.edu.tr

41 11

   Ahmet ALTIPARMAK

Veri Hazırlama ve Kontrol 

akalti@yildiz.edu.tr

 41 17

   Veysel  KETEN   

Veri Hazırlama ve kontrol

vketen@yildiz.edu.tr 

 41 17

   Hülya AYDIN     

Muhasebe

haydın@yildiz.edu.tr

 41 19

   Mufavvak BÜYÜK

Muhasebe

mbuyuk@yildiz.edu.tr

 41 13

   Okay ŞİMŞEK 

Öğrenci İşleri 

osimsek@yildiz.edu.tr  

 41 24

   Eda ÖZYAZ

İzinli

edaozyaz@yildiz.edu.tr

 

   Kurtuluş ÇETİN

Bilgisayar İşletmeni

kcetin@yildiz.edu.tr

 44 36

   Esra YILDIRIM

İzinli

esray@yildiz.edu.tr

 

   Bülent AYDIN 

Kimya Laboratuvar 

bulenta@yildiz.edu.tr 

 42 27

   Karabey EROĞLU

Kimya Laboratuvar

keroglu@yildiz.edu.tr

 41 59  

   Mustafa DEMİRELLİ 

Kimya Laboratuvar 

zalgam_0442@hotmail.com 

 41 77

   Numan GENCER  

Ayniyat

ngencer@yildiz.edu.tr

 41 18

   Sultan ÇAPOĞLU

İdare Amiri

scapoglu@yildiz.edu.tr

41 10

   Hamdi EVCİMAN 

Basım İşleri 

zlacin@yildiz.edu.tr

 41 16

   Yadigar DOĞAN 

Yardımcı Hizmetli 

ydogan@yildiz.edu.tr

 41 17