FAKÜLTE
Misyon ve Vizyon
Misyon
 
Evrensel değerlerle donanmış, kendisini sürekli yenileyen, yaşam boyu öğrenmeyi hedef edinmiş, analiz ve sentez yapabilen, yaratıcı, girişimci, sorgulayıcı, etik değerleri özümsemiş, takım çalışmasına yatkın bireyler yetiştiren; ulusal ve uluslararası işbirliği ve dayanışma anlayışıyla toplumun kalkınmasına ve yaşam kalitesinin yükseltilmesine yönelik eğitim, bilimsel araştırma, teknoloji geliştirme ve sanat çalışmalarına öncülük eden bir fakülte oluşumu gerçekleştirmektir.
 
 
Vizyon
 
Eğitim, araştırma ve kültür ortamı ile tercih edilen bir dünya üniversitesi olmak.