FAKÜLTE
Dekanlık

 

Dekan

Prof. Dr. Mehmet AHLATCIOĞLU

 

 

 

 

      Dekan Yardımcısı          (Araştırma-Geliştirme)

Prof. Dr. Belkıs BİLGİN ERAN

         Dekan Yardımcısı           (Eğitim-Öğretim)

Dr. Öğr. Üyesi Selmahan SELİM

 

 

 

 

 

 

Fakülte Sekreteri

Filiz MAYAKON