PERSONEL
İdari Personel

                                                                                        

 

                                                                                                 DEKANLIK

Adı-Soyadı
Unvanı
Görevi
Dahili
E-Posta
  Filiz MAYAKON
Fakülte Sekreteri
Fakülte Sekreteri
4103
fmayakon@yildiz.edu.tr
Selma DOMAÇ
İdari Destek
Dekan Sekreteri
4100
selmadomac@hotmail.com
Gülay AKÇAY
Şef
Yazı İşleri
4121
gakcay@yildiz.edu.tr
İlkay YILDIZ
  Bilgisayar İşletmeni
Yazı İşleri
4122
ilyildiz@yildiz.edu.tr
Eda ÖZYAZ
  Bilgisayar İşletmeni
Yazı İşleri
4112 edaozyaz@yildiz.edu.tr
Okay ŞİMŞEK
Şef
  Öğrenci İşleri
4124
osimsek@yildiz.edu.tr
Cihat ÇİÇEK
  Bilgisayar İşletmeni   Öğrenci İşleri 4111 cihatcck@yildiz.edu.tr
Esra AYDEMİR
  Bilgisayar İşletmeni   Öğrenci İşleri   esray@yildiz.edu.tr
Hülya AYDIN
Şef
Staj/Ek Ders
4119 haydin@yildiz.edu.tr
Muvaffak BÜYÜK
Bilgisayar İşletmeni
Muhasebe
4113 mbuyuk@yildiz.edu.tr
Kurtuluş ÇETİN
Bilgisayar İşletmeni
Arşiv
4436 kcetin@yildiz.edu.tr
Numan GENÇER
Bilgisayar İşletmeni
Ayniyat
4118 ngencer@yildiz.edu.tr
Sultan ÇAPOĞLU
Teknisyen
Bina Sorumlusu
4110 scapoglu@yildiz.edu.tr
Hamdi EVCİMAN 
  Hizmetli
Basım İşleri
4116
zlacin@yildiz.edu.tr
Veysel KETEN
Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni
  Evrak 4117 vketen@yildiz.edu.tr
Yadigar DOĞAN
Hizmetli
  Destek Personeli 4117 ydogan@yildiz.edu.tr