İş Sağlığı ve Güvenliği Komisyonu

 

 

Doç. Dr. Hale OCAK (Komisyon Başkanı)

 

Dr. Öğr. Üyesi Lale ARSLAN ÖZCAN

 

Dr. Öğr. Üyesi Murat HÜDAVERDİ

 

Dr. Öğr. Üyesi Kerem KARAOSMANOĞLU

 

Dr. Öğr. Üyesi Elif TEKİN TARIM

 

Dr. Erhan ÇENE

 

Dr. Özlem YAZICI

 

Dr. Esra YÜCA