Stratejik Planlama Komisyonu

 

Doç. Dr. Bürge AŞÇI

 

Doç. Dr. Nihayet ARSLAN

 

Doç. Dr. Fatih ÇAKAR

 

Doç. Dr. Banu MANSUROĞLU

 

Doç. Dr. Nimet YILMAZ CANLI

 

Dr. Öğr. Üyesi Songül DEMİR KOCA

 

Dr. Öğr. Üyesi Şerif ESENDEMİR

 

Dr. Öğr. Üyesi Kerem KARAOSMANOĞLU

 

Dr. Öğr. Üyesi Doğan YILDIZ

 

Öğr. Gör. Dr. Yonca SEZER

 

Öğr. Gör. Hülya YILMAZ