Stratejik Planlama Komisyonu

 

 

Komisyon Başkanı                                

                                    

Prof. Dr. Tarık EREN

 

Komisyon Üyeleri                                  

 

Prof. Dr. Serhat ULAĞLI

________________________________

 

Doç. Dr. Fatma NOYAN TEKELİ

________________________________

 

Doç. Dr. Nalan TURNA

________________________________

 

Doç. Dr. Nehir ÖZDEMİR ÖZGENTÜRK

________________________________

 

Yrd. Doç. Dr. Ergün YAŞAR

________________________________

 

Yrd. Doç. Dr. Macide CANTÜRK RODOP

________________________________

 

Yrd. Doç. Dr.Şerif ESENDEMİR

________________________________

 

Arş. Gör. Çağrı TAŞGETİREN

________________________________

 

Arş. Gör. Fatma Zehra ŞENOL

________________________________