İdari Personel

                                                                  

DEKANLIK

 

    Adı- Soyadı Görevi E-Posta Dahili Tel. No.
   Havva DEMİRCİ      Fakülte Sekreteri hdemirci@yildiz.edu.tr   0(212) 383 41 03
   Pınar İSTEK   Dekan Sekreteri  pnristek@yildiz.edu.tr  0(212) 383 41 00
   Selma DOMAÇ Dekan Sekreteri  selmadomac@hotmail.com  0(212) 383 41 04
   Gülay AKÇAY   Yazı İşleri  gakcay@yildiz.edu.tr   0(212) 383 41 21
   Recep ALTAŞ Yazı İşleri  recep5959@gmail.com  0(212) 383 41 15
   İlkay YILDIZ Yazı İşleri  ilyildiz@yildiz.edu.tr  0(212) 383 41 12
   Zührenur YILDIRIM Yazı İşleri zuhrenur@yildiz.edu.tr  
   Kurtuluş ÇETİN Yazı İşleri kcetin@yildiz.edu.tr  0(212) 383 41 18
   Ahmet ALTIPARMAK Yazı İşleri  akalti@yildiz.edu.tr  0(212) 383 41 17
   Veysel  KETEN    Veri Hazırlama ve kontrol vketen@yildiz.edu.tr   0(212) 383 41 17
   Hülya AYDIN      Muhasebe haydın@yildiz.edu.tr  0(212) 383 41 19
   Semra  ESEN  Muhasebe sesen@yildiz.edu.tr  0(212) 383 41 13
   Okay ŞİMŞEK  Öğrenci İşleri  osimsek@yildiz.edu.tr    0(212) 383 41 24
   Eda ÖZYAZ Öğrenci İşleri  edaozyaz@yildiz.edu.tr  0(212) 383 41 11
   Cihan SELECİLER Moleküler Bio. ve Gen.Böl.Sekreteri  cseleci@yildiz.edu.tr  0(212) 383 44 61  
   Ayten ERGÜL İstatistik Bölüm Sekreteri  aergul@yildiz.edu.tr  0(212) 383 44 20
   Orhan BİLİR İstatistik Bölüm Sekreteri obilir@yildiz.edu.tr   0(212) 383 44 16
   Engin ARTUT   İnsan ve Toplum Bilimleri Bölüm Sekreteri eartut@yildiz.edu.tr  0(212) 383 43 11
   Ramazan AKTAŞ Matematik Bölüm Sekreteri raktas@yildiz.edu.tr  0(212) 383 43 12
   Mehmet DEDEOĞLU Matematik Bölüm Sekreteri dedeoğlu@yildiz.edu.tr  0(212) 383 43 11  
   Eylem ATTAR Fizik Bölüm Sekreteri eattar@yildiz.edu.tr  0(212) 383 42 31  
   Murat ÇABUK Kimya Bölüm Sekreteri mcabuk@yildiz.edu.tr  0(212) 383 41 32
   Hatun AYDIN Kimya Bölüm Sekreteri   neolitik_neoo@hotmail.com  0(212) 383 41 31
   Esra YILDIRIM Kimya Bölüm Sekreteri   esrayyildiz.edu.tr  0(212) 383 41 31
   Bülent AYDIN  Kimya Laboratuvar  bulenta@yildiz.edu.tr   0(212) 383 42 27
   Karabey EROĞLU Kimya Laboratuvar keroglu@yildiz.edu.tr  0(212) 383 41 59  
   Mustafa DEMİRELLİ  Kimya Laboratuvar  zalgam_0442@hotmail.com   0(212) 383 41 77
   Fisun YEŞİLÇİMEN Batı Dilleri ve Edb.Böl.Sekr. fusunyyildiz.edu.tr  0(212) 383 43 81
   Hacı Mehmet TEKİN Sosyoloji ve Felsefe Böl.Sekr. mtekin@yildiz.edu.tr   0(212) 383 41 23
   Numan GENÇER Türk Dili ve Edb. Böl. Sekr. ngencer@yildiz.edu.tr   0(212) 383 44 41
   Edip AVCI  Bilgi İşlem   eavci@yildiz.edu.tr  0(212) 383 42 56
   Mahmut KAPLAN  İdare Amiri  mkaplan@yildiz.edu.tr  0(212) 383 41 10
   Sultan ÇAPOĞLU   Dekanlık  sultancapoglu@hotmail.com   0(212) 383 41 18
   Mehmet TERCAN  Basım İşleri   mtercan@yildiz.edu.tr     0(212) 383 41 16
   Hamdi EVCİMAN  Basım İşleri  zlacin@yildiz.edu.tr  0(212) 383 41 16
   Seda KARACA Dekanlık skaraca@yildiz.edu.tr   0(212) 383 41 22
   Yadigar DOĞAN  Yardımcı Hizmetli  ydogan@yildiz.edu.tr  0(212) 383 41 17