İdari Personel

                                                                  

DEKANLIK

 

  Adı- Soyadı Görevi E-Posta Dahili Tel. No.

   Filiz MAYAKON     

Fakülte Sekreteri

fmayakon@yildiz.edu.tr

 0(212) 383 41 03

   Selma DOMAÇ 

Dekan Sekreteri 

selmadomac@hotmail.com

 0(212) 383 41 04

   Tuba ERDEN

Dekan Sekreteri 

terden@yildiz.edu.tr

 0(212) 383 41 00

   Gülay AKÇAY  

Yazı İşleri 

gakcay@yildiz.edu.tr 

 0(212) 383 41 21

   İlkay YILDIZ

Yazı İşleri 

ilyildiz@yildiz.edu.tr

 0(212) 383 41 41

 

 

 

 0(212) 383 41 12

   Cihat ÇİÇEK

Yazı İşleri

cihatcck@yildiz.edu.tr

 0(212) 383 41 11

   Ahmet ALTIPARMAK

Veri Hazırlama ve Kontrol 

akalti@yildiz.edu.tr

 0(212) 383 41 17

   Veysel  KETEN   

Veri Hazırlama ve kontrol

vketen@yildiz.edu.tr 

 0(212) 383 41 17

   Hülya AYDIN     

Muhasebe

haydın@yildiz.edu.tr

 0(212) 383 41 19

   Mufavvak BÜYÜK

Muhasebe

mbuyuk@yildiz.edu.tr

 0(212) 383 41 13

   Okay ŞİMŞEK 

Öğrenci İşleri 

osimsek@yildiz.edu.tr  

 0(212) 383 41 24

   Eda ÖZYAZ

İzinli

edaozyaz@yildiz.edu.tr

 

   Kurtuluş ÇETİN

Bilgisayar İşletmeni

kcetin@yildiz.edu.tr

 0(212) 383 44 36

   Cihan SELECİLER

Moleküler Bio. ve Gen.Böl.Sekreteri 

cseleci@yildiz.edu.tr

 0(212) 383 44 61  

   Mehmet AKDENİZ Moleküler Bio. ve Gen.Böl.Sekreteri  makdeniz@yildiz.edu.tr

 0(212) 383 44 79

   Ayten ERGÜL HASANUSTA

İstatistik Bölüm Sekreteri 

aergul@yildiz.edu.tr

 0(212) 383 44 20

   Orhan BİLİR

İstatistik Bölüm Sekreteri

obilir@yildiz.edu.tr 

 0(212) 383 44 16

   Zührenur YILDIRIM

İnsan ve Toplum Bilimleri Bölüm Sekreteri

zuhrenur@yildiz.edu.tr

 0(212) 383 44 85

   Recep ALTAŞ

Türk Dili ve Edb. Böl. Sekr.

recep5959@gmail.com

 0(212) 383 44 41

   Ramazan AKTAŞ

Matematik Bölüm Sekreteri

raktas@yildiz.edu.tr

 0(212) 383 43 12

   Nükhet TAŞÇI

Matematik Bölüm Sekreteri

ntasci@yildiz.edu.tr

 0(212) 383 43 11

 

   Eylem ATTAR

Fizik Bölüm Sekreteri

eattar@yildiz.edu.tr

 0(212) 383 42 31

 

   Osman DEMİR

Fizik Bölüm Sekreteri

osmand@yildiz.edu.tr

 0(212) 383 42 32

 

   Hatun AYDIN

İzinli

neolitik_neoo@hotmail.com

 

   Esra YILDIRIM

İzinli

esray@yildiz.edu.tr

 

   Duygu KONDUR

Kimya Bölüm Sekreteri 

dkondur@yildiz.edu.tr

 0(212) 383 41 30
   Eşref LABAÇ Kimya Bölüm Sekreteri esreflbc@yildiz.edu.tr  0(212) 383 41 31

   Bülent AYDIN 

Kimya Laboratuvar 

bulenta@yildiz.edu.tr 

 0(212) 383 42 27

   Karabey EROĞLU

Kimya Laboratuvar

keroglu@yildiz.edu.tr

 0(212) 383 41 59  

   Mustafa DEMİRELLİ 

Kimya Laboratuvar 

zalgam_0442@hotmail.com 

 0(212) 383 41 77

   Fisun YEŞİLÇİMEN

Batı Dilleri ve Edb.Böl.Sekr.

fusuny@yildiz.edu.tr

 0(212) 383 43 81

   Edip AVCI

Bilgi İşlem  

eavci@yildiz.edu.tr

 0(212) 383 72 72

   Numan GENCER  

Ayniyat

ngencer@yildiz.edu.tr

 0(212) 383 41 18

   Sultan ÇAPOĞLU

İdare Amiri

scapoglu@yildiz.edu.tr

 0(212) 383 41 10

   Hamdi EVCİMAN 

Basım İşleri 

zlacin@yildiz.edu.tr

 0(212) 383 41 16

   Yadigar DOĞAN 

Yardımcı Hizmetli 

ydogan@yildiz.edu.tr

 0(212) 383 41 17