İdari Personel

                                                                  

DEKANLIK

 

    Adı- Soyadı Görevi E-Posta Dahili Tel. No.
    Filiz MAYAKON      Fakülte Sekreteri fmayakon@yildiz.edu.tr   0(212) 383 41 03
   Selma DOMAÇ  Dekan Sekreteri  selmadomac@hotmail.com  0(212) 383 41 00
   Eşref LABAÇ Dekan Sekreteri  esreflabac0@gmail.com  0(212) 383 41 12
   Gülay AKÇAY   Yazı İşleri  gakcay@yildiz.edu.tr   0(212) 383 41 21
   Recep ALTAŞ Yazı İşleri  recep5959@gmail.com  0(212) 383 41 15
   İlkay YILDIZ Yazı İşleri  ilyildiz@yildiz.edu.tr  0(212) 383 41 22
   Murat ÇABUK Yazı İşleri mcabuk@yildiz.edu.tr  0(212) 383 41 12
   Zührenur YILDIRIM Yazı İşleri zuhrenur@yildiz.edu.tr  0(212) 383 41 12
   Ahmet ALTIPARMAK Veri Hazırlama ve Kontrol  akalti@yildiz.edu.tr  0(212) 383 41 17
   Veysel  KETEN    Veri Hazırlama ve kontrol vketen@yildiz.edu.tr   0(212) 383 41 17
   Hülya AYDIN      Muhasebe haydın@yildiz.edu.tr  0(212) 383 41 19
   Semra  ESEN  Muhasebe sesen@yildiz.edu.tr  0(212) 383 41 13
   Okay ŞİMŞEK  Öğrenci İşleri  osimsek@yildiz.edu.tr    0(212) 383 41 24
   Eda ÖZYAZ Öğrenci İşleri  edaozyaz@yildiz.edu.tr  0(212) 383 41 11
   Kurtuluş ÇETİN Öğrenci İşleri kcetin@yildiz.edu.tr  0(212) 383  44 36
   Cihan SELECİLER Moleküler Bio. ve Gen.Böl.Sekreteri  cseleci@yildiz.edu.tr  0(212) 383 44 61  
   Ayten ERGÜL İstatistik Bölüm Sekreteri  aergul@yildiz.edu.tr  0(212) 383 44 20
   Orhan BİLİR İstatistik Bölüm Sekreteri obilir@yildiz.edu.tr   0(212) 383 44 16
   Hacı Mehmet TEKİN İnsan ve Toplum Bilimleri Bölüm Sekreteri mtekin@yildiz.edu.tr  0(212) 383 4485
   Ramazan AKTAŞ Matematik Bölüm Sekreteri raktas@yildiz.edu.tr  0(212) 383 43 12
   Nükhet TAŞÇI Matematik Bölüm Sekreteri ntasci@yildiz.edu.tr  0(212) 383 43 11  
   Eylem ATTAR Fizik Bölüm Sekreteri eattar@yildiz.edu.tr  0(212) 383 42 31  
   Osman DEMİR Fizik Bölüm Sekreteri osmand@yildiz.edu.tr  0(212) 383 42 31  
   Hatun AYDIN Kimya Bölüm Sekreteri   neolitik_neoo@hotmail.com  0(212) 383 41 32
   Esra YILDIRIM Kimya Bölüm Sekreteri   esrayyildiz.edu.tr  0(212) 383 41 31
   Bülent AYDIN  Kimya Laboratuvar  bulenta@yildiz.edu.tr   0(212) 383 42 27
   Karabey EROĞLU Kimya Laboratuvar keroglu@yildiz.edu.tr  0(212) 383 41 59  
   Mustafa DEMİRELLİ  Kimya Laboratuvar  zalgam_0442@hotmail.com   0(212) 383 41 77
   Fisun YEŞİLÇİMEN Batı Dilleri ve Edb.Böl.Sekr. fusunyyildiz.edu.tr  0(212) 383 43 81
   Engin ARTUT Türk Dili ve Edb. Böl. Sekr. ngencer@yildiz.edu.tr   0(212) 383 44 41
   Edip AVCI  Bilgi İşlem   eavci@yildiz.edu.tr  0(212) 383 42 56
   Numan GENCER   Ayniyat ngencer@yildiz.edu.tr  0(212) 383 41 18
   Sultan ÇAPOĞLU İdare Amiri scapoglu@yildiz.edu.tr  0(212) 383 41 10
   Hamdi EVCİMAN  Basım İşleri  zlacin@yildiz.edu.tr  0(212) 383 41 16
   Yadigar DOĞAN  Yardımcı Hizmetli  ydogan@yildiz.edu.tr  0(212) 383 41 17