Misyon ve Vizyon

Özgörevimiz: Fakültemiz; yurt dışı bilimsel kurumlar tarafından tanınmış, onların eşdeğer fakülteleri  arasında öğrenci alışverişi yapan; öğretim üyelerini bilimsel çalışmalar konusunda teşvik eden, öğrencilerin ve öğretim üyelerinin akademik ve sosyal ihtiyaçlarını gözeten,  öğrenmeyi öğrenmiş ve mesleki açıdan donanımlı  mezunlar vermeyi amaçlayarak bu mezunlarla sürekli iletişim halinde olan, günümüz teknolojisinin kullanılmasına destek veren bir fakülte olmayı misyon edinmiştir.

Özgörüşümüz: Öğrenme, öğretme ve araştırma faaliyetlerinin sürdürülebilmesini kolaylaştıracak alt yapıya sahip, alanındaki gelişmeleri sürekli izleyen ve kendini sürekli yenileyen, bilimsel üretimi öğrenciye ve topluma aktarabilen, sanayi ile işbirliği yapan, yaratıcı, girişimci, sorgulayıcı, ekip çalışmasında uyumlu, bilime, devlete, topluma yararlı ve çevreye duyarlı olan, etik sorumluluk taşıyan bireyler yetiştiren bir fakülte olmak.

 

Hedeflerimiz:

  • Bölüm seminerlerine katılımı ve sunumları zenginleştirmek
  • Araştırma gruplarının oluşumunu teşvik etmek ve katkıda bulunmak
  • Ulusal /Uluslararası Proje  sayısını artırmak 
  • Yurt dışı/ yurt içi öğretim üyeleri ile etkileşimde bulunmak
  • Daha fazla sayıda dış paydaş olan mezunumuza ulaşmak
  • Sosyo Park projeleri içinde yer almak