Komisyonlar

                                     

 

                                                   •    Akademik ve Kültürel Etkinlik Komisyonu

 

                                                   •    Bologna Komisyonu 

 

                                                   •    İş Sağlığı ve Güvenliği Komisyonu 

 

                                                   •    Kalite Komisyonu 

 

                                                   •    Stratejik Planlama Komisyonu