Fakülte Yönetim Kurulu

 

 

                             ADI SOYADI                                           GÖREVİ              

                                    

                   Prof. Dr. Mehmet AHLATÇIOĞLU             Başkan - Dekan

 

                   Prof. Dr. Belkıs BİLGİN ERAN                   Dekan Yardımcısı *

 

                   Dr. Öğr. Üyesi Selmahan SELİM                Dekan Yardımcısı *

                   

                   Filiz MAYAKON                                          Fakülte Sekreteri - Raportör 

                   

                   Prof. Dr. Belkıs BİLGİN ERAN                   Profesör Temsilci Üye

                  

                   Prof. Dr. Aynur KOÇAK                              Profesör Temsilci Üye

 

                   Prof. Dr. Ahmet ALTINDAL                        Profesör Temsilci Üye

 

                   Doç. Dr. E. Mehmet ÖZKAN                      Doçent Temsilci Üye

 

                   Doç. Dr. İbrahim DEMİR                            Doçent Temsilci Üye

 

                   Dr. Öğr. Üyesi Selmahan SELİM               Dr. Öğr. Üyesi Temsilci Üye

 

                   Arş. Gör. Dr. Mehmet Emin KÖROĞLU    Araştırma Görevlisi Temsilci Üye *

 

 

                   * Oy kullanmaksızın toplantıya katılırlar.