Fakülte Yönetim Kurulu

 

 

                             ADI SOYADI                                           GÖREVİ              

                                    

                   Prof. Dr. Mehmet AHLATÇIOĞLU        Başkan - Dekan

 

                   Prof. Dr. Belkıs BİLGİN ERAN              Dekan Yardımcısı *

 

                   Dr. Öğr. Üyesi Selmahan SELİM          Dekan Yardımcısı *

                   

                   Filiz MAYAKON                                     Fakülte Sekreteri - Raportör 

                   

                   Prof. Dr. Belkıs BİLGİN ERAN              Profesör Temsilci Üye

                  

                   Prof. Dr. Yakup ÇELİK                          Profesör Temsilci Üye

 

                   Prof. Dr. Zeynel YALÇIN                       Profesör Temsilci Üye

 

                   Doç. Dr.                                                 Doçent Temsilci Üye

 

                   Doç. Dr. İbrahim DEMİR                       Doçent Temsilci Üye

 

                   Dr. Öğr. Üyesi E. Mehmet ÖZKAN       Dr. Öğr. Üyesi Temsilci Üye

 

                   Arş. Gör. Vildan TUĞYANOĞLU           Araştırma Görevlisi Temsilci Üye *

 

 

                   * Oy kullanmaksızın toplantıya katılırlar.