FEDEK Komisyonu

 

Dr. Öğr. Üyesi Selmahan SELİM (Komisyon Başkanı)

 

Prof. Dr. Kemal ÖZDOĞAN

 

Prof. Dr. Fatma NOYAN TEKELİ

 

Doç. Dr. Tülin ARASOĞLU

 

Doç. Dr. Hale OCAK

 

Doç. Dr. Lale ARSLAN ÖZCAN 

 

Dr. Öğr. Üyesi Elif TEKİN TARIM

 

Dr. Murat TURHAN

 

Dr. Banu ÖZTÜRK