Dekanlık

 

Dekan

Prof. Dr. Mehmet AHLATCIOĞLU

 

 

 

 

Dekan Yardımcısı 

Prof. Dr. Belkıs BİLGİN ERAN

Dekan Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Selmahan SELİM

 

 

 

 

 

 

Fakülte Sekreteri

Filiz MAYAKON