Akademik ve Kültürel Etkinlik Komisyonu

                                         

 

                                                    Komisyon Başkanı                           

 

                                                    Yrd. Doç. Dr. Macide CANTÜRK RODOP 

 

                                                    Komisyon Üyeleri                            

 

                                                    Doç. Dr.  İbrahim ERDEN

                                                    _________________________________

 

                                                    Doç. Dr. Nehir ÖZDEMİR ÖZGENTÜRK

                                                    _________________________________

 

                                                    Yrd. Doç. Dr. Murat HÜDAVERDİ

                                                    _________________________________

 

                                                    Öğr. Gör. Dr. Hande ERSÖZ DEMİRDAĞ

                                                    _________________________________

 

                                                    Araş. Gör. Dr. İbrahim Murat TURHAN

                                                    _________________________________