Akademik ve Kültürel Etkinlik Komisyonu

 

Dr. Öğr. Üyesi Macide CANTÜRK RODOP (Komisyon Başkanı)

 

Doç. Dr. İbrahim ERDEN

 

Doç. Dr. Nehir ÖZDEMİR ÖZGENTÜRK

 

Dr. Öğr. Üyesi Murat HÜDAVERDİ

 

Öğr. Gör. Dr. Hande ERSÖZ DEMİRDAĞ

 

Dr. Murat TURHAN