TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Desteği 2017 yılı proje başvurusu sonuçları açıklandı:Tüm Duyurular
04
HAZ

2018

2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Desteği 2017 yılı proje başvurusu kabul olan fakültemiz öğrencileri ve danışmanlarını içtenlikle tebrik eder, başarılı çalışmalarının devamını dileriz.
 
 
TÜBİTAK 2209-A  projesi kapsamında desteklenen projeler aşağıda sıralanmıştır:
 
 

 İsim Soyisim

 Proje Başlığı

 Danışman Öğretim Elemanı

 Elif YAZICI

 

 Kobaltın Yarıklı Kuvars Tüp-Alevli Atomik   Absorpsiyon Spektrofotometresi Kullanarak Akıllı   Sıvı-Sıvı Mikroekstraksiyonu ile B12 Vitamininin   Eser Seviyelerde Tayini

 Prof. Dr. Sezgin BAKIRDERE

 Süleyman BODUR

 

 Atom Tuzaklı-Yarıklı Kuvars Tüp-Atomik   Absorpsiyon   Spektrofotometre sisteminde   Bizmutun İçme Suyu   ve Maden Suyu Örneklerinde   Eser Seviyelerde Tayini

 Prof. Dr. Sezgin BAKIRDERE

 Büşra TIŞLI

 

 Pestisitlerin Akıllı Sıvı-Sıvı Mikroekstraksiyon   Sonrası Çoklu Optimizasyon ile Gaz Kromotografisi   Kütle Spektroskopisi Sistemiyle Atıksu Örneklerinde   Tayini

 Prof. Dr. Sezgin BAKIRDERE
 Ebru Ebrar DENİZ  Florokarbon Zincirli Sıvı Kristallerin Sentezi ve   Karakterizasyonu  Prof. Dr. Belkız BİLGİN ERAN
 Sevcan BALTA

 İmatinib Analoğunun Sentezlenmesi ve Lösemili   Kanser Hücreleri Üzerindeki Terapötik Etkisinin   İncelenmesi

 Prof. Dr. Nüket ÖCAL

 Duygu ÖZTÜRK

 Polar Siyano Grup İçeren Salisilaldimin Esaslı Sıvı   Kristallerin Sentezi ve Mesomorfik İncelemeleri

 Doç. Dr. Hale OCAK

 Deniz Dilan  İlaç Etken maddesi Ftalosiyanin Bileşiklerinin   Sentezi, Karakterizasyonu ve DNA Bağlanma   Özelliklerinin Farklı Yöntemler İle İncelenmesi  Doç. Dr. Bahadır KESKİN

 Zeynep OĞUR

 Modifiye Ftalosiyaninlerin Güneş Pili   Uygulanabilirliğin Araştırılması

 Arş. Gör. Dr. Fatma AYTAN   KILIÇARSLAN

 Maide ŞEKER  Zeytinden (Olea Europaea L.) CBF Transkripsiyon   Faktörlerini Kodlayan Tam Uzunluktaki cDNA’nın   Klonlanması  Dr. Öğr. Üyesi Şenay VURAL       KORKUT
 Esra KAYA  Yabani arpada(Hordeum sponteneum L.) Çinko   Taşıyıcı Protein Kodlayan Genin Tam Uzunluktaki   cDNA’sının klonlanması  Dr. Öğr. Üyesi Şenay VURAL   KORKUT
 Kübra ATİK  Kompost Topraktan Hazırlanan Metagenomik   Kütüphaneden Yeni Lakkaz Adayı Genlerin   Taranması  Dr. Öğr. Üyesi Emel ORDU)
 Sinem KURT  Bitki Biyoteknolojisi Çalışmalarında Kullanılma   Potansiyeli Taşıyan Zeytin (Olea europaea) Beta   Glukozidaz Geni Promotorunun İşlevselliğinin   Belirlenmesi  Arş. Gör. Dr. Günseli KURT GÜR