AR-GE Etkinlikleri - Somut Olmayan Kültürel Miras

 

Birleşmiş Milletler dünya kültür mirasını 2003 yılından beri bir sözleşme ile taraf olan ülkeler nezdinde koruma altına almaktadır. Ülkemiz 2008 yılından beri somut olmayan kültürel miras sözleşmesine katılmış ve bugün 18 milli kültür unsurumuz milletler mirası listesinde korunmaya aday bulunmuştur. Gökkuşağı renkli minyatür, ağzımızın tadı mesir, keşkek ve kahve, eğlencemiz meddah ve karagöz,  sema ve semah törenlerimiz, güreş ve okçuluk sporlarımız millet mirası olduğu kadar milletler mirası. Küreselleşme ve sanayileşme sonucu yok olmaya başlayan somut olmayan kültürel miras ürünlerini üreten, yaşatan ve kuşaktan kuşağa aktaran bilgi, gelenek ve birikim milletler mirasıdır.

Katılık Linki : https://online.yildiz.edu.tr/JoinMeeting?organizationid=646bebbc-56ee-42fb-84b7-9ca8d19339bf&meetingid=06384750-4e02-4290-9133-5cfee06a5321