Öğretim Üyemizin SOBAG Proje BaşarısıTüm Duyurular
02
OCAK

2020

Fen Bilimleri alanında son yıllarda yapılan proje başvurularında öncü olan Fakültemiz aynı zamanda bünyesinde barındırdığı Sosyal Bilimler alanlarında da değerli projelere ev sahipliği yapmaktadır. 
Bu bağlamda, 1003-SBB-FLSF-2019-1 Bilim ve Düşünce Tarihi konulu çağrı kapsamında Tübitak’a sunulan başvurularda İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü öğretim üyemiz Prof. Dr. M. Sait Özervarlı'nın 17. yüzyıl Osmanlı düşüncesi üzerine sunduğu projesi TÜBİTAK 1003-Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı kapsamında kabul edilmiştir. İki alt bölümü kapsayan, 36 ay süreli disiplinler arası bir araştırma programından oluşan projesi için hocamızı kutlar, çalışmalarında üstün başarılar dileriz.
 
Fen Edebiyat Fakültesi
        Dekanlık